ZZS Pardubického kraje zahájila provoz výjezdové základny v Seči

Dlouhodobou strategií Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, p. o. (ZZS PAK) je zkracování dojezdových časů u zásahů s nejvyšší naléhavostí, zvyšování kvality poskytované přednemocniční neodkladné péče a v neposlední řadě také modernizace vozového a přístrojového vybavení. V souladu s tímto zahájila ZZS PAK od 1.1. 2020 svůj provoz v obci Seč na Chrudimsku. Otevření výjezdové základny se zúčastnil ředitel ZZS PAK MUDr. Igor Paar, ekonomická náměstkyně ZZS PAK Ing. Ladislava Kratochvílová, hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, ředitel HZS Mgr. Aleš Černohorský, radní pro zdravotnictví Ing. Ladislav Valtr, starostové měst Seč, Třemošnice a další hosté. Prostory stávající stanice HZS po nezbytných úpravách se staly zázemím pro dvanáctihodinový denní provoz posádky rychlé zdravotnické pomoci. Odtud budou záchranáři vyjíždět k naléhavým případům zejména do oblasti Třemošnicka a okolí Sečské přehrady.


Ve spolupráci s Pardubickým krajem a obcí Seč plánuje ZZS PAK výstavbu nového zázemí pro záchranáře splňujícího požadavky nepřetržitého provozu zdravotnické záchranné služby nedaleko stávajících prostor.

Otevření nové základny je prozatím plánováno na první polovinu roku 2022.