Urgentní medicína je zařazena mezi základní obory

Po dlouhých a složitých jednáních se konečně podařilo! V nově vydané vyhlášce č.286/2013 Sb., je urgentní medicína uvedena jako základní obor. Díky tomu bude možné přijímat na urgentní příjmy nemocnic a zdravotnické záchranné služby mladé lékaře a absolventy lékařských fakult. Tímto se snad podaří zvrátit současný kritický nedostatek lékařů v záchranných službách a postupně i doplnit jejich počet.