Medicína katastrof Brno 2016

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na již XI. kongres s mezinárodní účastí „Medicína katastrof Brno 2016“, který se koná dne 3. února 2016 v kongresových prostorách hotelu Continental v Brně. Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Migrace - hledisko veřejného zdraví a bezpečnosti, IZS - cvičení, zahraniční mise, Nemocnice při mimořádné události a Varia“. Našim cílem je uspořádat mezioborový kongres, který přinese větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci. Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu akce, která významně přispěje k získání přehledu a orientaci o současné situaci v dané problematice.

Internetové stránky kongresu jsou www.meka-brno.cz

Úrazová nemocnice v Brně