Pozvánka na kongres

Dne 1. března 2017 pořádá Koordinační středisko medicíny katastrof při Fakultní nemocnici Brno mezinárodní kongres „Spolupráce IZS při MÚ a katastrofách – cvičení vs. realita“.

Hlavními tématy tohoto ročníku jsou „Mimořádné události a katastrofy, Cvičení IZS, Psychologické dopady a Varia“. Kongres je určen pro krizové manažery nemocnic ČR, zástupce zdravotnických záchranných služeb, hasičských záchranných sborů, policie, ministerstev, krajů, měst a obcí s rozšířenou působností a v neposlední řadě akademiků. Cílem pořadatele je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Pozvánka

www.symma.cz/krizoverizeni