Pyromeeting 2017

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků a s Veletrhy Brno a.s. organizuje  1. června odbornou konferenci se zahraniční účastí Pyreomeeting 2017. Konference bude věnována 25. výročí integrovaného záchranného systému, jako forma poděkování za přičinění o vznik a následnou činnost systému. Bude zde prezentován vznik a vývoj IZS a  představen současný stav i trendy v rozvoji základních složek IZS ve spolupráci při záchranných a likvidačních pracích. V programu vystoupí významní představitelé složek IZS.

Program.