Statistika výjezdové činnosti ZZS ČR za rok 2018

V roce 2018 ošetřili záchranáři zdravotnických záchranných služeb 1 000 791 pacientů, což je téměř každý desátý občan ČR včetně novorozenců, kojenců a batolat. V přiložené tabulce se setkáte s pojmem událost, výjezd a pacient, které se od sebe liší. V předchozích letech jsme Vám prezentovali počet výjezdů, který je samozřejmě vyšší než počet pacientů, neboť k jednomu pacientovi často zamíří nejen vozidlo bez lékaře, tedy posádka Rychlé zdravotnické pomoci, ale vzhledem k aktuálnímu stavu pacienta je často následováno ze stejné, nebo jiné výjezdové základny i vozidlem s lékařem v tak zvaném Randes - vous systému, který je praktikován obdobným způsobem na území celé Evropy. Účelem nebyla honba za vyššími čísly, ale snaha o návaznost na roky, kdy tento systém nebyl ještě dobudován a odlišnost počtu pacientů a počtu výjezdů byla minimální.

Srovnáme-li počty výjezdů a pacientů s minulými roky, musíme bohužel konstatovat, že i v loňském roce došlo k dalšímu mírnému nárůstu ve všech kategoriích. Potěšit nás může snad jen pokles počtu pacientů s akutním koronárním syndromem či nižší počet výjezdů k dopravním nehodám. Stejně jako v minulých letech ale snadno spočítáme, že každou minutu vyjíždí v ČR dvě sanitní vozidla ZZS k případu, což určitě nelze považovat za ideální a jistě to vypovídá o tom, že tato služba je nadužívána, supluje nedostatečnou dostupnost primární péče v řadě regionů ČR a samotnými občany je bohužel vnímána jako kdykoli dostupná bezplatná zdravotní služba umožňující rychlý přístup do jakéhokoli zdravotnického zařízení.

Další, co z přiložených tabulek a grafů vyčteme, je to, že zdravotnické záchranné služby nepřestávají rozšiřovat trvale síť výjezdových základen a počet posádek v jednotlivých krajích, což znamená, že i nadále dochází ke zkracování dojezdových časů a zlepšování dostupnosti Zdravotnické záchranné služby ve všech krajích ČR.

Myslím, že počet zásahů potvrzuje i skutečnost, že Zdravotnická záchranná služba je minimálně rovnocenným partnerem ostatním základním složkám IZS.

MUDr.Marek Slabý, MBA
      prezident AZZS ČR

Statistika výjezdové činnosti ZZS ČR  za rok 2018 zde.
      Statistika zásahů LZS ČR za rok 2018 zde.