Cena AZZS ČR 2019

Dne 25.4.2019 v rámci odborné konference 18. Brněnské dny urgentní medicíny se uskutečnilo již šesté vyhlášení cen AZZS ČR.

Ceny AZZS ČR byly poprvé uděleny v roce 2014 a mezi oceněnými byli nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři, řidiči, ale i pracovníci, kteří se významně podílejí na chodu organizací z administrativních pozic. Jednotlivé členské organizace AZZS ČR svými nominacemi vzdávají hold, respekt a úctu k práci zaměstnanců, kteří s vysokým pracovním a lidským nasazením, mnohdy dlouhá léta, svědomitě vykonávají svou profesi.

Cenu v Mikulově předal čtrnácti nominovaným osobnostem zdravotnických záchranných služeb prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb MUDr. Marek Slabý a MUDr. Jana Kubalová.

Prezentace nominovaných osob.


Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy nominovala paní Hanu Kónyovou za dlouholetý přínos v poskytování přednemocniční neodkladné péče a svědomité vykonávání pozice dispečerky zdravotnického operačního střediska.

 

 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje nominovala paní Ilonu Toncarovou za vysoce profesionální přístup při vedení telefonicky asistované neodkladné resuscitace, kdy úspěšně instruovala svědka události a ten provedením Heimlichova manévru zprůchodnil dýchací cesty dusícího se pacienta. 

 

 

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje nominovala Mgr. Markétu Balounovou za dlouhodobou obětavou práci a vedení pracoviště krizové připravenosti ZZS Pardubického kraje.

 

 

 

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje nominovala MUDr. Evu Smržovou za příkladný vysoce profesionální přístup v poskytování přednemocniční neodkladné péče i v rámci letecké záchranné služby a zásluhy o rozvoj vzdělávacího centra ZZS Ústeckého kraje. 

 

 

 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje nominovala MUDr. Evu Tauchmanovou za vysoce profesionální přístup v oblasti přednemocniční neodkladné péče a v oblasti vzdělávání stávajících i nově příchozích zaměstnanců ZZS LK.

 

 

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina nominovala MUDr. Aleše Ošťádala za významný podíl na budování Zdravotnické záchranné služby na území současného Kraje Vysočina.

 

 

 

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje nominovala pana Josefa Trefila, DiS. za svědomitý a vysoce profesionální pracovní výkon a zásluhy o rozvoj informačních technologií ZZS Plzeňského kraje.

 

 

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje nominovala MUDr. Jiřího Maška za zásluhy o rozvoj Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

 

 

 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje nominovala Ing. Milana Klusáka, MBA za zásluhy o rozvoj Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.

 

 

 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje nominovala Bc. Pavla Hlístu za obětavý zásah a záchranu života pacienta při požáru rodinného domu.

 

 

 

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje nominovala MUDr. Jiřího Brázu za obětavou, celoživotní a vysoce odbornou práci pro dobro pacientů. 

 

 

 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje nominovala MUDr. Jana Tučka za 50 let poctivé a vždy výborně odvedené práce v pozici výjezdového lékaře, zakladatele a ředitele ZZS ČB, člena výboru odborné společnosti SUMMK ČLS JEP, organizátora a propagátora urgentní medicíny.

 

 

Prezident AZZS ČR MUDr. Marek Slabý, MBA nominoval MUDr. Františka Ždichynce za mimořádný přínos při rozvoji přednemocniční neodkladné péče a urgentní medicíny v ČR. 

 

 

 

Prezident AZZS ČR MUDr. Marek Slabý, MBA nominoval MUDr. Jiřího Franze in memoriam za mimořádný celoživotní přínos pro záchranářství.  

 

 

 


Fotografie Ing. Jan Mach