Podpis Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

Dne 4.4.2013 se předseda AZZS ČR zúčastnil slavnostního podpisu Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby.

Smlouva byla podepsána na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Smlouvu podepsal  Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR a Daniel Bahr, spolkový ministr zdravotnictví. Přítomni byli dále Emilia Müller, ministryně pro federální a evropské záležitosti Svobodného státu Bavorsko, Markus Ulbig, ministr vnitra Svobodného státu Sasko, pracovníci obou ministerstev zdravotnictví, zastupitelských úřadů a krajů.

Tato rámcová smlouva umožňuje uzavření smluv mezi jednotlivými kraji a spolkovými zeměmi. Její ratifikace byla přislíbena oběma ministry do konce roku 2013, nejpozději pak začátkem roku 2014.  Samotný proces ratifikace však nebrání procesu uzavírání konkrétních smluv na úrovni jednotlivých krajů.

Součástí programu byla po podpisu smlouvy prohlídka Integrovaného koordinačního střediska zdravotnické záchranné služby a hlášení požáru ve Weidenu.

Autor foto : Zdeněk Vaiz