AZZS ČR

AZZS ČR sdružuje zdravotnické záchranné služby České republiky, pracuje jako koordinační orgán, jenž analyzuje postavení ZZS v systému zdravotní péče.  Zastupuje členy asociace jako poskytovatele zdravotní péče při jednáních se zdravotními pojišťovnami a MZ ČR, plní funkci konzultačního orgánu ve vztahu k ústředním orgánům, ostatním článkům státní správy a samosprávy a dalším složkám IZS.V neposlední řadě navrhuje společné postupy v oblasti poskytování zdravotní péče, výuky a vzdělávání se Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Společnost přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof je součástí ČLS JEP a je odbornou organizací sdružující lékaře, kteří pracují v oboru či se zajímají o problematiku přednemocniční neodkladné péče. Organizuje odborná setkání a vědecká shromáždění v problematice urgentní medicíny a medicíny katastrof, podílí se na zavádění a rozšiřování nejnovějších poznatků vědy do nejširší praxe, popularizuje vědecké lékařské poznatky mezi obyvatelstvem.