Pracovní skupina pro LZS

Společná pracovní skupina AZZS ČR a SUMMK ČLS JEP pro LZS

Pracovní skupina AZZS ČR
MUDr. Marek Slabý, MBA
MUDr. Roman Gřegoř
MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
Pracovní skupina SUMMK ČLS JEP
MUDr. Eva Smržová
MUDr. Ondřej Franěk
MUDr. Jaroslav Kratochvíl