Jezdi bezpečně

V době, kdy dochází k prudkému nárůstu dopravních komplikací způsobených zejména obrovským nárůstem účastníků silničního provozu, ale i dopravní infrastrukturou městských aglomerací, která stále odpovídá spíše nárokům 70.let minulého století než roku 2009 pohybují se vozidla záchranných složek, která mají právo využívat práva přednosti v jízdě zejména ve větších městech se stále větším rizikem kolizní situace nebo dopravní nehody. Vzhledem k stále rostoucímu počtu výjezdů ZZS / násobky počtu zásahů ostatních složek IZS / se tato problematika týká  zejména Zdravotnických záchranných služeb. / V roce 2008 uskutečnily Zdravotnické záchranné služby v ČR celkem  přes  728 000  výjezdů / počet ošetřených pacientů je 729 762 /. Z tohoto důvodu, se vedoucí pracovníci ZZS začínají velmi intenzivně zabývat legislativními otázkami, jsou vytvářena zatím vnitropodniková pravidla jízdy pro sanitní vozidla a současně zlepšována všemi dostupnými prostředky viditelnost vozidla na komunikacích. Postupně vzniká v širším fóru i koncept bezpečné sanity, jehož cílem je prostřednictvím vytvoření bezpečné zástavby sanitních vozidel, jejich zbarvení, speciálního polepu a výstražných zvukovým a světelných zařízení odpovídajících evropským normám a doporučením, výrazně zvýšit bezpečnost posádek i pacientů.

Z výše uvedeného textu vyplývá samozřejmě i pro ZZS nepříjemný fakt, že stále častěji dochází k dopravním nehodám, jejichž účastníky jsou i vozidla zdravotnických záchranných služeb. Přesto, že z 90% nejsou viníky těchto nehod řidiči sanitních vozidel záchranné služby, už jejich pohyb po komunikaci se zapnutými výstražnými zvukovými a světelnými zařízeními samozřejmě indukuje určité riziko a řada – zejména méně zkušených nebo nepozorných řidičů   není schopna se jejich přítomností na komunikaci vyrovnat bez kolize. Z tohoto důvodu jednotlivé záchranné služby, pojišťovny, výrobci sanitních vozidel, společnost urgentní medicíny, asociace záchranářů a nově i Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR snaží pořádat různé kurzy a nácviky pro řidiče sanitních vozidel, semináře na téma bezpečná jízda sanitním vozidlem apod.

Cílem akce Jezdi bezpečně je upozornit zaměstnance zdravotnických záchranných služeb na nebezpečí a rizika, která hrozí při nehodě nejen posádce sanitního vozidla, ale i převáženým pacientům a ostatním účastníkům silničního provozu. Toto upozornění však nemá být jen jednorázové, ale je realizováno  trvalým umístěním varovných plakátů na každém výjezdovém místě, garážích a služebních místnostech Zdravotnické záchranné služby v celé ČR.