Projekt RescueMe

Triko s unikátním potiskem. Systém identifikace a záchrany zraněných „RescueMe“ (dále jen RM). Jako nosič základních údajů bylo zvoleno triko popřípadě nátělník. Důvod je velice prostý – toto spodní prádlo, neboli „první vrstvu“, má každý skoro vždy při většině aktivit na sobě oblečenu.

Základními prvky systému jsou obecné údaje na vnější straně trika, vyzývající k záchraně lidského života: Logo „RescueMe“(a), jednoduchý postup resuscitace v dvojjazyčném provedení včetně piktogramů (b), QR kód pro přesměrování na další postupy první pomoci (c) a upoutávka na rubovou stranu s osobními údaji (d).

Na rubové „neviditelné“ straně se pak nacházejí základní informace o osobě, která toto prádlo nosí, přičemž k těmto informacím patří minimálně jméno, věk, národnost, údaje o zdravotním stavu, kontakty na osoby blízké, unikátní identifikační číselný kód, který je přidělen každému účastníkovi systému „RescueMe“ a v neposlední řadě datum vydání údajů, které potvrzuje jejich aktuálnost. 

Celý systém je dále tvořen databází účastníků a webovou aplikací www.rescueme.cz, která po zadání unikátního identifikačního číselného kódu pak jednoznačně identifikuje zraněnou osobu a poskytne o ní další potřebné údaje. Do budoucna i pro případ záchrany v zahraničí například zdravotní údaje v latinském jazyce. Celá databáze je připravena pro přístup přes přidělený kód pro ZZS. 

Vlastní osobní údaje si každý účastník systému RM spravuje sám přes svůj přístupový PIN a své registrační číslo. Nepřeje-li si, aby jeho osobní údaje byly v databázi nadále uchovávány, může si je ihned po objednání trika smazat. Ke každé registraci je vydána správcem systému kreditní karta s registračním číslem a PINem pro první přihlášení.

Registrace a potisk trika RescueMe je realizován přes www.rescueme.cz, kde je možno i triko objednat, popřípadě nabízí systém RM i potisk a registraci trik vlastních, pokud jsou z materiálů, které je možno technologicky potisknout (bavlna, merino vlna, polyester a další běžně používané materiály).

Celý projekt byl od začátku odborně konzultován s pracovníky několika ZZS napříč celou ČR. Veškeré údaje, které triko RM obsahuje, byly s jejich pomocí pečlivě vybrány a sestaveny. Projekt byl v ČR spuštěn v listopadu 2015 a jeho autoři ho plánují postupně rozšířit do všech zemí EU, což by zvyšovalo jeho účinnost pro uživatele i v zahraničí.

Projekt RescueMe je v ČR chráněn užitným vzorem č. 28618 pod názvem „Systém indentifikace a první pomoci osobám v ohrožení života“. Dále je pak zapsán ve všech 28 státech EU jako chráněný průmyslový vzor č. 001439228-0001. 

Další podrobné informace naleznete na www.rescueme.cz.