Systém psychosociální intervenční služby

SPIS  je zkratka pro Systém psychosociální intervenční služby. Je to služba orientovaná na podporu zdravotníků, především těch, kteří byli a jsou akutním posttraumatickým vlivům vystaveni nejvíce. Jedná se především o pracovníky záchranné služby (přednemocniční péče),  urgentních příjmů (nemocniční péče), ale i dalších oborů. Službu ovšem mohou využít v případě potřeby zdravotníci bez ohledu na oddělení, kde pracují.

Služba je zaštítěna AZZS. Organizačně (provozně) je spravována Koordinačním střediskem Medicíny katastrof - FN Brno. Logistiky jsou v každém kraji tzv. krajští koordinátoři. To jsou vycvičení peeři, kteří jsou pověření organizací SPISu na daném území. Když jsou kontaktováni s požadavkem, zajistí dostupnost péče. Odborně celou službu zaštiťují dva odborní garanti – psychologové, kteří prošli navíc stejným výcvikem jako všechny osoby v systému.

Cíle SPIS:

  • preventivní charakter
  • pomáhá vytvořit odolnost proti psychické zátěži
  • vede k pochopení reakce na krizovou událost
  • normalizuje stresovou reakci
  • pomáhá obnovit normální úroveň fungování jedince
  • učí vhodné způsoby adaptace na stres a psychickou zátěž

Formy péče:

  • skupinová péče o zasahující profesionály i operátorky
  • individuální kontakt se zkušeným kolegou či odborníkem na duševní zdraví

 Zpráva o činnosti SPIS za rok 2016.