Logo AZZS

Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky

AZZS ČR sdružuje zdravotnické záchranné služby České republiky, pracuje jako koordinační orgán, jenž analyzuje postavení ZZS v systému zdravotní péče. Zastupuje členy asociace jako poskytovatele zdravotní péče při jednáních se zdravotními pojišťovnami a MZ ČR, plní funkci konzultačního orgánu ve vztahu k ústředním orgánům, ostatním článkům státní správy a samosprávy a dalším složkám IZS.