Nadace záchranářů

Nadační fond pro záchranáře

AZZS ČR

S pochopením a vstřícností společnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. bylo vyhověno žádosti Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a Nadační fond Kryštůfek (dále jen Nadační fond) vytvořil podmínky pro poskytování podpory a pomoci v tíživé životní situaci současným i bývalým zaměstnancům zdravotnické záchranné služby dle zákona o zdravotnické záchranné službě a jejich rodinám.

 

Peněžní prostředky na Sbírkový účet Nadačního fondu bude Asociace ZZS ČR získávat zejména z následujících zdrojů:

  1. Příspěvky a dary územních samosprávných celků (krajů a obcí),
  2. Dary fyzických a právnických osob,
  3. Výnosy z kulturních, sportovních a jiných společenských akcí,
  4. Veřejné sbírky.

 

Z peněžních prostředků na Sbírkovém účtu budou vyplaceny formou daru příspěvky fyzickým osobám v následujících případech:

  1. pozůstalé osobě z řad osob blízkých zdravotnickému pracovníku, která podala žádost Nadačnímu fondu, případně Asociaci ZZS ČR, a to v případě úmrtí zdravotnického pracovníka při poskytování zdravotnické záchranné služby, přičemž výše příspěvku v takovém případě může činit až 100.000 Kč;
  2. zdravotnickému pracovníku, který při poskytování zdravotnické záchranné služby utrpěl pracovní úraz s vysokou pravděpodobností trvalé ztráty způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání ve zdravotnické záchranné službě, přičemž výše příspěvku v takovém případě může činit až 50.000 Kč;
  3. zdravotnickému pracovníku, který při poskytování zdravotnické záchranné služby onemocněl nemocí z povolání s vysokou pravděpodobností trvalé ztráty způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání ve zdravotnické záchranné službě, přičemž výše příspěvku v takovém případě může činit až 50.000 Kč;
  4. v případech zvláštního zřetele hodných podle rozhodnutí Asociace ZZS ČR, přičemž výše příspěvku v takovém případě bude určena rozhodnutím Asociace ZZS ČR.