Podporujeme

Iniciativa Angels

Každých 30 minut jeden pacient s cévní mozkovou příhodou (CMP), který mohl být zachráněn, umírá nebo zůstane trvale invalidní, protože byl léčen v nesprávné nemocnici. Při CMP nelze ztrácet čas. Akutní CMP je jedním z kritických stavů, kde je zcela zásadní existence zdravotnické záchranné služby (ZZS) a její spolupráce s nemocnicí, která poskytuje převedení léčebné terapie pro pacienty s CMP (iktové centrum).

Poskytovatelé přednemocniční péče potřebují patřičné vzdělání, aby byli připraveni rychle a správně diagnostikovat pacienta s akutním CMP, v případě pokročilejších záchranářů i předpokládanou míru postižení. Kromě toho další klíčová role záchranáře pro pacienta s CMP spočívá v předání avíza iktovému centru ohledně příjezdu pacienta tzv. prenotifikace. Díky tomu se iktový tým dokáže na příjezd pacienta dostatečně připravit, zkontrolovat historii pacienta a zarezervovat potřebné přístroje. Iniciativa Angels nabízí mnoho edukačních nástrojů, kurzů a tréninků, které přímo napomáhají zlepšit přednemocniční postupy a zabezpečují zkrácení času od projevu symptomů až do provedení léčby v nemocnici. Kromě toho Iniciativa Angels organizuje pravidelná setkání představitelů ZZS a iktových center na národní i na regionální úrovni, která mají esenciální roly pro tvorbu oficiálních přednemocničních postupů pro pacienty s CMP. Správné provedení přednemocničních úkonů se tak stává jedním z největších benefitů pro včasné podání léčby a tím dává šanci mnoha pacientům prožít kvalitní život i po CMP.

Iniciativa Angels je nezávislý a neziskový projekt zaměřený na zkvalitnění péče pro pacienty s CMP, který je oficiálně podpořen mnohými významnými mezinárodními organizacemi jako je WSO a ESO (světová a evropská společnost pro CMP). V České Republice jsme prozatím dosáhli oficiální podpory od Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti, České asociace sester a také Asociace ZZS. V Čechách jsou naše aktivity koordinovány 18 člennou Angels Steering committee, kterou tvoří neurologové, sestry a záchranáři z celé republiky.

Naše poslání je jednoduché. Zvýšit počet pacientů léčených ve specializovaných nemocnicích s iktovými centry a optimalizovat kvalitu léčby ve všech stávajících iktových centrech. Budujeme globální komunitu iktových center a naším každodenním cílem je zlepšit kvalitu léčby každého pacienta s CMP. Podpořte nás při dosahování těchto cílů a připojte se k Iniciativě Angels. Dejte životu šanci.

Dejte životu šanci