Aktuálně

Jazykový kurz angličtiny "V tandemu – zdravotnická záchranná služba bez hranic"

19. 06. 2013

Dne 4. dubna 2013 byla podepsána česko-německá rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Pro hladký průběh přeshraničních zásahů zdravotnické záchranné služby je však kromě tohoto právního základu také velmi důležité, aby byli jejich účastníci jazykově vybaveni.

Spolkové ministerstvo zdravotnictví by proto rádo přispělo ke zlepšení předpokladů pro vzájemnou úspěšnou komunikaci a nabízí pro české a německé záchranáře jazykový kurz angličtiny "V tandemu – zdravotnická záchranná služba bez hranic". Cílem tandemových kurzů je, aby se účastníci naučili nejen používat v simulovaných cvičeních získané jazykové znalosti, nýbrž aby se také seznámili se svými kolegy a porozuměli interním postupům druhé strany.

Více o nabídce jazykového kurzu zde.