Aktuálně

Brněnské dny PNP - Mikulov 3.- 4. dubna 2014

02. 04. 2014

V rámci 13. Brněnských dnů přednemocniční neodkladné péče se uskuteční Workshop č.2 „Setkání vzdělavatelů“ v čase 9:00 – 12:30.Tato akce probíhá pod záštitou Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR. Vedoucím workshopu je Mgr. Vlasta Vařeková. Prosíme o účast maximálně 2 – 3 zástupců z každého kraje z důvodu omezené kapacity workshopu.

Představení oddělení vzdělávání a systému vzdělávání jednotlivých ZZS všech krajů již proběhlo na Pražské 155. V rámci našeho workshopu bychom se rádi soustředili na další témata jako standardy, adaptační procesy, okruhy a výstupy vzdělávání. Proto Vás prosíme, připravte si stručné a jasné odpovědi na následující otázky, v rozsahu maximálně 5 minut na odpověď. Za každým kolem odpovědí bude následovat diskuse na dané téma.

Otázky:

1. Jak určujete potřebu a jak vybíráte témata na vzdělávání?

2. Jakým způsobem definujete výstupy vzdělávacího procesu a co vás vedlo k tomuto závěru? (účast na semináři, prověření znalostí nebo dovedností, zpětná vazba lektory atd.)

3. Máte nastaven a standardně používáte adaptační proces pro nové zaměstnance?

4. Pracujete ve vzdělávání a praxi se standardy? Jaké používáte? (pouze mezinárodní, vlastní interní atd.)

5. Představte model jednoho standardního pracovního postupu, který na vašem pracovišti používáte nebo plánujete používat (k dispozici bude flipchart, dataprojektor) V rámci těchto vystoupení bude oceněn nejzajímavější standardní pracovní postup. Pozor! Hodnotit se bude: vhodnost a potřebnost tématu, obsah, forma i představení tématu.