Aktuálně

Pozvánka na seminář podvýboru PS

06. 01. 2015

Podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci Vás zve na seminář podvýboru na téma: „Problematika neodkladné přednemocniční péče“, který se koná v úterý 13. ledna 2015 od 10.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Malostranské nám. 7/19, Konírna, místnost č. 48

  • 10:00 Úvod semináře - Informativní sdělení místopředsedy podvýboru posl. Bc. Stanislava Mackovíka
  • 10:15 Současné problémy ZZS v ČR - MUDr. Marek Slabý, předseda asociace ZZS
  • 10.25 Diskuze k problematice
  • 10:35 Zákon o ZZS z pohledu zaměstnanců – Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu ve zdravotnictví a soc. péče
  • 10:45 Diskuze k problematice
  • 11:00 Možnosti financování nemocnic na úrovni krajů z fondů EU či jiných zdrojů – Mgr. Jan Bodnár, PhDr., ředitel odboru evr. fondů Ministerstva zdravotnictví
  • 11:15 Závěrečná diskuze
  • 11:25 Závěr diskuse, po které se uskuteční 5. schůze podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci

Bc. Stanislav Mackovík, v. r. předseda podvýboru

Pozvánka pdf