Aktuálně

Prohlášení k výběrovému řízení na provozovatele LZS od roku 2017

24. 10. 2016

Praha 24. října 2016


Výbor ČLS JEP-Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof

Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

Výbor České resuscitační rady

Jakožto zástupci odborných společností, v jejichž působnosti je i letecká záchranná služba (LZS), předkládáme veřejnosti toto prohlášení, které se týká aktuálního stavu a vývoje událostí kolem probíhajícího výběrového řízení na nové provozovatele LZS na šesti střediscích v ČR od 1. 1. 2017. Zdůrazňujeme, že naše prohlášení se týká výhradně předpokládaných dopadů tohoto vývoje na bezpečnost a kvalitu poskytované služby. Obáváme se, že vzhledem ke značné časové tísni, ve které se přechod na nové provozovatele odehrává, je obojí ohroženo. Ohledně totožného problému jsme již v září t.r. korespondovali s Ministerstvem zdravotnictví ČR, bohužel jsme nedostali adekvátní odpověď o postupu řešení námi předložených problémů.

Dokument „Podmínky pro zahájení efektivní a bezpečné spolupráce zdravotnické posádky s novým provozovatelem LZS“, který je přílohou tohoto textu, byl vytvořen členy pracovní skupiny pro LZS ČLS JEP, SUMMK s přihlédnutím k potřebám zdravotnického personálu a k požadavkům, které jsou na provozovatele kladeny platnými předpisy. Dokument má charakter obecného kontrolního seznamu nezbytných postupů a lze jej použít při každé budoucí změně provozovatele vrtulníků LZS v České republice (ČR).

Jeho zveřejněním upozorňujeme zejména na komplexnost problematiky v souvislosti s probíhajícím (a k 24. 10. 2016 doposud neuzavřeným) výběrovým řízením na nové provozovatele vrtulníků na šesti střediscích LZS a na rizika, která z toho vyplývají.

LZS má v současnosti v systému přednemocniční neodkladné péče v ČR nenahraditelné místo a pro řadu kriticky nemocných a poraněných pacientů představuje jeho nezastupitelnou součást. Vývoj tohoto systému probíhal mnoho let a dosáhl vysoké kvality poskytované péče při současném zachování vysoké míry bezpečnosti pro posádky vrtulníků i ošetřované pacienty.

Aktuální vývoj událostí kolem probíhajícího výběrového řízení na nové provozovatele LZS na většině stanovišť LZS v ČR může významným způsobem ohrozit zajištění kontinuity této péče, zejména proto, že zdravotnickým posádkám a vybraným novým provozovatelům neposkytne dostatečné časové období nezbytné pro přípravu společné činnosti. Nerespektování navržených přípravných postupů a zkrácení přípravného období by nutně vedlo ke snížení kvality poskytované péče a především k významnému zvýšení bezpečnostních rizik pro pacienty i posádky vrtulníků LZS, což je zcela nepřijatelná situace.

Z výše uvedeného důvodu reálně hrozí dočasné pozastavení provozu LZS na některých stanovištích od 1. 1. 2017.

Prohlášení AZZS ČR, ČLS JEP SUMMK a ČRR.

Podmínky pro zahájení efektivní a bezpečné spolupráce zdravotnické posádky s novým provozovatelem LZS.