Aktuálně

Prohlášení AZZS ČR a SUMMK ČLS JEP k tvorbě koncepce LZS po roce 2020

06. 02. 2017

Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, s ohledem na nezastupitelnost Letecké záchrané služby v systému přednemocniční neodkladné péče v České republice (zákon č. 374/2011 Sb.) a časovou tíseň, žádají Ministerstvo zdravotnictví České republiky o zahájení tvorby koncepce LZS od roku 2020, včetně vytvoření nové pracovní skupiny k LZS s účastí zástupců odborné veřejnosti SUMMK ČLS JEP a AZZS ČR. MZ ČR bude nabídnuta odborná podpora tak, aby mohlo začít reálně fungovat jako hlavní koordinační, řídící a kontrolní článek činnosti všech středisek letecké záchranné služby v ČR.

Prohlášení je součástí Zápisu z jednání členské schůze AZZS ČR ze dne 1.2.2017. Dokument v plném znění zde.