Aktuálně

Cena AZZS ČR za rok 2017

12. 10. 2017

Jedná se o ocenění udělené pracovníkům zdravotnických záchranných služeb na základě nominace jednotlivých členů AZZS ČR jako výraz poděkování a úcty k vynikajícímu výkonu jejich práce. Cena AZZS ČR je udělována od roku 2014 a mezi oceněnými jsou nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři a řidiči, ale i pracovníci, kteří se významně podílejí na chodu organizací z administrativních pozic.

Asociace zdravotnických záchranných služeb za rok 2017 ocenila celkem 12 nominovaných zaměstnanců ZZS v České republice:

 • Bc. Dagmar Petříkovou ZZS Středočeského kraje za obětavý a vysoce profesionální zásah při dopravní nehodě.
 • MUDr. Miladu Krejčovou za příkladný a vysoce profesionální přístup v poskytování přednemocniční neodkladné péče v Pardubickém kraji.
 • MUDr. Lenku Maříkovou za profesionální přístup k pacientů a zásluhy o rozvoj vzdělání výjezdových skupin ZZS Plzeňského kraje.
 • MUDr. Janu Kubalovou za příkladný a vysoce profesionální přístup v poskytování přednemocniční neodkladné péče a zásluhy o rozvoj vzdělání členů výjezdových skupin ZZS JMK.
 • Dagmar Chocholovou za dlouholeté vysoce profesionální působení a organizační práci na výjezdové základně ZZS JčK v Dačicích.
 • MUDr. Jindřicha Korbeláře za příkladný a vysoce profesionální přístup v poskytování přednemocniční neodkladné péče v Karlovarském kraji.
 • Jana Studeného, DiS. za dlouholetý přínos pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy.
 • Pavla Sedláka ZZS Kraje Vysočina za úspěšné zavedení nových postupů a metodiky práce operátorů ZOS.
 • Jiřího Šittlera ZZS Ústeckého kraje za příkladné plnění pracovních povinností a profesionální přístup k pacientům.
 • Vladimíra Tichého za zásluhu o rozvoj Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.
 • Bc. Drahomíra Sigmunda za 23 let poctivé práce u ZZS Olomouckého kraje a založení Komory záchranářů ZZS ČR.
 • MUDr. Milana Ticháčka ZZS Moravskoslezského kraje za dlouholetý přínos v oblasti rozvoje přednemocniční neodkladné péče i svědomitě vykonávanou práci lékaře ZZS.

Prezident Asociace ZZS ČR MUDr. Marek Slabý v letošním roce udělil cenu AZZS ČR redakci časopisu Urgentní medicína. Cenu si převzali vedoucí redaktorka MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. a odpovědný redaktor Ing. Jan Mach.

Prezentace oceněných za rok 2017.