Aktuálně

Cena AZZS ČR za rok 2018

26. 10. 2018

Dostálovy dny jsou již tradičně místem slavnostního předání Ceny Asociace ZZS za uplynulý rok. AZZS ČR uděluje ocenění pracovníkům zdravotnických záchranných služeb na základě nominace jednotlivých ZZS, jako výraz poděkování a úcty k vynikajícímu výkonu jejich práce. Mezi oceněnými jsou nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři a řidiči, ale i pracovníci, kteří se významně podílejí na chodu organizací z administrativních pozic.

V letošním roce byla udělena cena Asociace zdravotnických záchranných služeb těmto pracovníkům:

 • ZZS Pardubického kraje udělila cenu MUDr. Aleně Slezáčkové, vedoucí lékařce výjezdové základny jako ocenění její vysoké odborné úrovně, profesionálního přístupu, obětavosti a lidskosti projevované ke svým pacientům a kolegům.
 • ZZS Plzeňského kraje udělila cenu Yvetě Kubincové, staniční sestře výjezdové základy ZZS Plzeňského kraje ve Stříbře za vysoce profesionální přístup k pacientům, příkladné plnění pracovních povinností a zásluhy o rozvoj přednemocniční neodkladné péče v regionu Plzeňského kraje.
 • ZZS Jihočeského kraje udělila cenu paní Radce Krygarové, zdravotní sestře výjezdových skupin ÚS ZZS JčK v Českých Budějovicích za dlouholetou, neúnavnou a intenzivní práci při vzdělávání a výcviku záchranářů, příslušníků ostatních složek IZS, žáků a studentů na všech stupních školní docházky i široké veřejnosti.
 • ZZS Kraje Vysočina udělila cenu MUDr. Tomáši Vaňatkovi, primáři ZZS Kraje Vysočina – Jihlava za vytvoření a organizování odborné konference Pelhřimovský podvečer pro zdravotnické záchranáře.
 • ZZS Karlovarského kraje udělila cenu MUDr. Zdeňku Kolářovi, vedoucímu lékaři výjezdové základny ZZS Karlovarského kraje v Ostrově za příkladný a vysoce profesionální přístup v poskytování přednemocniční neodkladné péče v Karlovarském kraji.
 • ZZS hl. města Prahy udělila cenu panu Janu Reichlovi, správci ICT ZOS ZZS hl. m. Prahy za dlouholetý přínos a zásluhy o rozvoj komunikačních systémů operačního řízení ZZS HMP
 • ZZS Ústeckého kraje udělila cenu panu MUDr. Martinu Macháčovi, náměstku léčebně preventivní péče a vedoucímu lékaři OS ZZS ÚK Děčín za příkladný a vysoce profesionální přístup v poskytování přednemocniční neodkladné péče v Ústeckém kraji.
 • ZZS Královéhradeckého kraje udělila cenu panu Martinu Honzíkovi, DiS., vedoucímu záchranáři střediska Letecké záchranné služby Hradec Králové za zásluhy o rozvoj Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.
 • ZZS Zlínského kraje udělila cenu panu MUDr. Tomáši Novotnému, vedoucímu lékaři oblasti Zlín za dlouhodobou medicínskou a pedagogickou činnost a přínos oboru Urgentní medicína ve Zlínském kraji.
 • ZZS Jihomoravského kraje udělila cenu panu Bc. Miroslavu Kakáčovi, bývalému technickému náměstkovi ředitele ZZS Jihomoravského kraje za zásluhu o rozvoj Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.
 • ZZS Moravskoslezského kraje udělila cenu panu Mgr. Petru Jaššo, MBA, vedoucímu Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS Moravskolezského kraje za významný přínos pro vzdělávání nejen všech druhů zdravotnických pracovníků a dále za vybudování a vedení Týmu pro specializované činnosti ZZS MSK.
 • ZZS Středočeského kraje udělila cenu panu MUDr. Jiřímu Keilovi, lékaři ZZS SČK za mimořádný celoživotní přínos pro záchranářství.

Prezident Asociace ZZS ČR MUDr. Marek Slabý v letošním roce udělil cenu AZZS ČR celému realizačnímu týmu Rellye Rejvíz. Cenu za tým převzal ředitel soutěže Jan Maršálek.

Prezentace oceněných za rok 2018.