Aktuálně

Tradiční Brněnské dny urgentní medicíny v netradičním podání

02. 06. 2020

Ve dnech 21. – 22. 5. se konaly tradiční Brněnské dny urgentní medicíny, tentokrát však ve velmi netradiční formě. Z důvodu nemožnosti pořádat hromadné akce – Brněnské dny každoročně navštíví přes 600 účastníků – bylo nutné vyměnit prezenční setkání v krásném a oblíbeném prostředí Mikulova za virtuální, které se řídilo z nového Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JmK. Akce se vzhledem ke květnovému termínu připojila i k evropskému projektu Emergency Medicine Day.
„Po záplavě informací o koronaviru jsme zvolili rozličná odborná témata z prostředí urgentních příjmů i přednemocniční neodkladné péče. Ve čtvrtek jsme se věnovali spíše urgentním příjmům, v pátek pak více přednemocniční neodkladné péči u dospělých i dětí. Přednášející ve velké většině přijali pozvání do Brna, kde přednesli svoje připravená témata,“ vysvětluje Jana Kubalová, náměstkyně pro vzdělávání a krizovou připravenost jihomoravské záchranky.
Myšlenka na uspořádání e-konference zrála dlouho, prakticky už od doby, kdy bylo jasné, že se v Mikulově v dubnovém termínu nebudeme moct sejít. Nakonec se ji podařilo převést do reality. Byla to velká výzva, která dopadla výborně. Za dva dny mohli účastníci shlédnout celkem 22 prezentací. Sledovanost se držela po celou dobu konference průměrně kolem sto přístupů.
„Moc děkuji vám všem, kteří jste naši konferenci podpořili a bez nichž by nemohla být uspořádána. Díky za podporu vedení i kolegů z naší organizace, děkuji docentu Petru Štouračovi a portálu AKUTNE.CZ za mediální prostor a Medsolu za finanční podporu. Organizačních záležitostí se ujal tradičně pan Aleš Martínek a Symma,“ dodává Jana Kubalová.
Přednášky budou k dispozici na portálu AKUTNE.CZ, kde probíhal přímý přenos konference.

Brněnské dny UM e-konference
e-konference
e-konference