Aktuálně

V BENEŠOVĚ PROBĚHLO SETKÁNÍ PEERŮ A INTERVENTŮ STŘEDOČESKÉ ZÁCHRANKY

12. 05. 2021

Dne 11. 5. 2021 proběhlo setkání peerů a interventů naší záchranné služby v Benešově na pracovišti Call centra. Jednalo se o pracovní setkání, kterého se zúčastnil ředitel ZZS SčK MUDr. Pavel Rusý s garantem systému SPIS (systém psychosociální intervenční služby) PhDr. Lukášem Humplem, který přijel z ostravské ZZS.

Na úvod setkání pozdravil ředitel středočeské záchranky přítomné peery a interventy a dále se zájmem sledoval prezentace, které probíhaly. Poté Lukáš Humpl představil fungování systému psychosociální intervenční služby v době pandemie Covid-19 v České republice a zároveň seznámil tým SPIS ZZS SčK s novinkami systému.

Stejně, tak jako ostatní zaměstnanci naší záchranné služby, se tým SPIS potýkal s náročnými podmínkami během pandemie, kdy docházelo i k různým omezením během nouzového stavu.

O nelehké situaci v posledních měsících kolegy informovala Mgr. Jiřina Fousková. Ta seznámila tým s aktivitami v loňském roce, s podrobnostmi, jak někteří členové naší záchranné služby pomáhali na lince 1212, která byla na jaře zřízena Ministerstvem zdravotnictví. Do pomoci na této lince se zapojilo devět našich kolegů z týmu SPIS. I když byly intervence v terénu pozastaveny, tým pokračoval v podpoře našich kolegů, tak také v podpoře veřejnosti. V současné době jsou do celostátní linky psychické podpory zapojeny tři naše interventky. Celostátní linku kolegiální podpory může kontaktovat každý zdravotník, ale také nezdravotník pracující ve zdravotnictví.

Bývalou koordinátorkou byla prezentována statistika, ve které seznámila posluchače s některými čísly roku 2020. Za loňský rok proběhla 141 peer podpora. Kolegiální podpora byla poskytnuta nejen záchranářům a operátorům, ale také ostatním profesím naší záchranné služby. Naši interventi poskytli za rok 2020 celkem 203 intervence, z toho 135 telefonických krizových intervencí (TKI), a to převážně na celostátní lince psychické podpory. Kolegiální podpora byla poskytnuta nejen záchranářům a operátorům, ale také ostatním profesím naší záchranné služby.

Tímto bychom chtěli poděkovat Mgr. Jiřině Fouskové za její dlouholetou činnost koordinátorky SPIS v rámci naší organizace a za její přínos v problematice krizové intervence a peer podpory.

Velice si její práce vážíme.

Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí ZZS SčK