Aktuálně

Jubilejní ročník BDUM nabídl řadu aktuálních témat

01. 06. 2021

Ve dnech 20. - 21. 5. se konal „kulatý“, už 20. ročník Brněnských dnů urgentní medicíny, s ohledem na probíhající pandemii Covid-19 opět (už podruhé) v on-line formě. Virtuální setkání uspořádala jihomoravská záchranka ve vzdělávacím a výcvikovém středisku.

Program zrcadlil události, které se staly v průběhu zimních a jarních měsíců letošního roku. „Jedním z témat tedy byl nedávný případ, který se stal v Žamberku, jednalo se o tonutí a podchlazení 3 dětí. Závažný námět byl opravdu náročnou výzvou pro všechny zúčastněné. Dalším bodem programu byla specifika řešení mimořádné události v podobě pádu laviny, který se v letošní zimní sezóně v Krkonoších zopakoval několikrát. Věnovali jsme však prostor také možná na první pohled méně atraktivním, ale podstatně častěji se vyskytujícím stavům. Mám na mysli dušnost, která je pro kolegy zdravotníky taktéž zajímavou problematikou. Závěr čtvrtečního programu pak obstarala prezentace o výzvách i úskalích přenášení videohovorů na operační střediska. V pátek jsme pak představili mýty a dogmata současné urgentní medicíny, dále to nejzajímavější ze vzdělávacích center v České republice, tradiční blok věnující se využití ultrazvuku v urgentní medicíně nebo další horké téma - embolie do plicnice, včetně možností řešení. Všichni přednášející přijali pozvání do Brna, kde přednesli svoje připravené prezentace,“ vysvětluje náměstkyně pro vzdělávání ZZS JmK a zároveň hlavní organizátorka konference Jana Kubalová.

I po loňských získaných zkušenostech bylo uspořádání virtuálních Brněnských dnů znovu výzvou. Vloni se jednalo o jednu z prvních konferencí v on-line prostředí, letos se pořadatelé snažili zvýšit atraktivitu obsahem (reakce na horká témata), ale také zařazením většího počtu kazuistik. „Věříme, že lákavá byla i možnost interaktivity, například hlasování o optimálním postupu nebo možnost klást otázky. Za dva dny mohli účastníci shlédnout celkem 22 prezentací. Sledovanost se držela po celou dobu konference průměrně kolem sto přístupů najednou, hlasovalo okolo padesáti účastníků, celá řada zájemců pak využila možnost sledovat konferenci i mimo aktuální dobu vysílání,“ doplňuje Jana Kubalová. Záznam z prvního dne konference o délce trvání 4 hodiny a 25 minut shlédlo více než 630 účastníků, záznam z druhého dne o délce trvání 6 hodin a 5 minut jich pak shlédlo více než 550. Po redakční úpravě budou jednotlivé přednášky umístěny na vzdělávací portál Akutně.cz.

„Moc děkujme všem, co naši konferenci podpořili a bez nichž by nemohla být uspořádána. Tedy všem přednášejícím za skvělé prezentace, za podporu ze strany vedení i kolegů naší organizace, portálu Akutně za mediální prostor, firmě AV media za technické zabezpečení přenosu, společnosti Medsol jako hlavnímu partnerovi, ale i dalším firmám, které nám pomohly e-konferenci uskutečnit. Organizačních záležitostí se ujala tradičně agentura Symma. A nesmíme zapomenout na našeho maskota Defíka, pejska záchranáře, který na celý průběh konference pečlivě dohlížel,“ uzavírá s úsměvem Jana Kubalová.

Doufejme, že se příští rok setkáme v již tradiční prezenční formě v krásném prostředí Mikulova.

Michaela Bothová, mluvčí ZZS Jmk

Jubilejní ročník BDUM nabídl řadu aktuálních témat
Jubilejní ročník BDUM nabídl řadu aktuálních témat
Jubilejní ročník BDUM nabídl řadu aktuálních témat
Jubilejní ročník BDUM nabídl řadu aktuálních témat
Jubilejní ročník BDUM nabídl řadu aktuálních témat
Jubilejní ročník BDUM nabídl řadu aktuálních témat
Jubilejní ročník BDUM nabídl řadu aktuálních témat
Jubilejní ročník BDUM nabídl řadu aktuálních témat
Jubilejní ročník BDUM nabídl řadu aktuálních témat