Aktuálně

LIBEREČTÍ ZÁCHRANÁŘI MAJÍ NOVOU VÝJEZDOVOU ZÁKLADNU

15. 09. 2022

Novou výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na libereckém letišti 10. září 2022 slavnostně otevřel ředitel ZZS LK Luděk Kramář společně s hejtmanem Martinem Půtou, radním Vladimírem Richterem a radním Jiřím Ulvrem v rámci Dne ZZS LK.

Nová základna, ze které vyjíždí posádka rychlé zdravotnické pomoci k pacientům z Liberce a okolí, je plně moderně vybavena. Nová stavba s důrazem na ekologický provoz stála 22,6 milionů korun a z převážné většiny byla financována z evropských peněz. „Původní stavba výjezdové základny už nesplňuje žádné limity pro provoz. Jsme rádi, že se nám z evropského projektu, respektive z Integrovaného regionálního operačního programu REACT EU, do něhož jsme se pustili v součinnosti s Libereckým krajem, podařilo vystavět nové, moderní zázemí,“ řekl ředitel Kramář.

„Kraj usiluje o kvalitní zázemí pro záchranáře, kteří nasazují dennodenně ve vypjatých situacích své životy za záchranu životů jiných, dlouhodobě. Stav prostorů základny na libereckém letišti si tam navíc již dlouho žádal nápravu. Na přípravě původního projektu se začalo již v roce 2014 a jeho aktuální dokončená verze pochází z roku 2018. Teprve se současným vedením statutárního města Liberec se totiž konečně vyřešily majetkoprávní otázky a začaly se skupovat pozemky. Za důležité považuji úzkou spolupráci mezi záchranáři z výjezdových skupin a leteckou záchrannou službou,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Původní prostory, které nevyhovovaly po technické ani kapacitní stránce, nahradí pracoviště, kde mají záchranáři zázemí nejen pro členy posádek, ale zároveň pro technické zabezpečení vozového parku. „Již na začátku projektu jsme si stanovili podmínku, aby rekonstrukce objektu i stavba přístavby probíhaly za plného provozu, což se podařilo. Stavební firma dodržela předpokládaný termín dokončení a já jsem za to upřímně rád,“ zdůraznil Vladimír Richter, radní pro resort zdravotnictví. „V přístavbě vznikly čtyři pokoje pro personál, WC a sprcha, sklady, šatny a také garáž pro dvě sanitky pozemní záchranné služby. Došlo také k výměně okenních a dveřních výplní za nové plastové s izolačními trojskly a výměně střešní krytiny. Při jižní straně stávajícího objektu vyrostla nová zpevněná plocha v rozsahu 278 m2 s asfaltovým povrchem,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Výstavba nové základny byla zahájena v dubnu loňského roku. „Výstavbu podpořily peníze z evropských zdrojů, a to do výše 85 %, což tvoří více než 20 milionů. Jednalo se o žádost do 97. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů. Podobné projekty mají rozhodně smysl,“ vysvětlil Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Stávajících prostor, které sousedí s hangárem pro vrtulník Kryštof 18 se ale záchranáři nevzdají. Nyní začne jejich rekonstrukce tak, aby i ony mohly důstojně sloužit pro potřeby záchranářů. Přestavbu pokryje ZZS LK z vlastních zdrojů, odhadované náklady jsou 2 miliony korun. „Na letišti máme leteckou i výjezdovou základnu, každý den je tu tedy v podstatě stále 6 a více lidí včetně technického personálu. Pozemní posádka je zde zatím jen lékařská, plánujeme ale na letiště umístit i jednu záchranářskou posádku a RZP sanitu,“ vysvětlil ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.

LIBEREČTÍ ZÁCHRANÁŘI MAJÍ NOVOU VÝJEZDOVOU ZÁKLADNU
LIBEREČTÍ ZÁCHRANÁŘI MAJÍ NOVOU VÝJEZDOVOU ZÁKLADNU
LIBEREČTÍ ZÁCHRANÁŘI MAJÍ NOVOU VÝJEZDOVOU ZÁKLADNU
LIBEREČTÍ ZÁCHRANÁŘI MAJÍ NOVOU VÝJEZDOVOU ZÁKLADNU
LIBEREČTÍ ZÁCHRANÁŘI MAJÍ NOVOU VÝJEZDOVOU ZÁKLADNU
LIBEREČTÍ ZÁCHRANÁŘI MAJÍ NOVOU VÝJEZDOVOU ZÁKLADNU
LIBEREČTÍ ZÁCHRANÁŘI MAJÍ NOVOU VÝJEZDOVOU ZÁKLADNU