Aktuálně

Jihomoravští záchranáři cvičili v novém tramvajovém tunelu

16. 12. 2022

Scénář byl jasný, jednalo se o požár tramvaje, ta následně uvízla v tunelu a její pasažéři se snažili dostat ven. Sedm z nich se nadýchalo zplodin hoření, někteří byli v bezvědomí, někteří i popálení. Operační středisko ZZS JmK vyslalo na místo celkem pět prostředků, včetně velkokapacitní sanitky a inspektora provozu.

Cílem tohoto cvičení bylo v prvé řadě seznámit se s prostředím nově vybudovaného tunelu v brněnských Bohunicích, zjistit možnosti v případě reálného zásahu, prověřit komunikaci s ostatními složkami IZS, ale tentokrát také s Dopravním podnikem města Brna. Z pohledu záchranky pak bylo třeba potrénovat třídění pacientů, jejich ošetření a následný transport do zdravotnických zařízení.

U mimořádných událostí tohoto typu je velmi důležité předávat si informace, držet se ověřených postupů, ale také dbát na vlastní bezpečnost. Účel cvičení byl jednoznačně splněn, podařilo se získat nové důležité poznatky v souvislosti se zásahem v tramvajovém tunelu, prověřila se celková připravenost, dojezdové časy a jak už zaznělo, také vzájemná komunikace, která je klíčem k úspěšnému ukončení náročného zákroku při hromadném postižení osob. To vše bude zužitkováno při podobných situacích u reálných výjezdů.

Jihomoravští záchranáři cvičili v novém tramvajovém tunelu
Jihomoravští záchranáři cvičili v novém tramvajovém tunelu
Jihomoravští záchranáři cvičili v novém tramvajovém tunelu
Jihomoravští záchranáři cvičili v novém tramvajovém tunelu
Jihomoravští záchranáři cvičili v novém tramvajovém tunelu
Jihomoravští záchranáři cvičili v novém tramvajovém tunelu