Aktuálně

22. Brněnské dny urgentní medicíny jsou minulostí

25. 04. 2023

Oblíbená konference se navíc letos může pochlubit rekordem, dnes již legendární akci v Mikulově navštívilo 850 účastníků.

„Za takový zájem jsme pochopitelně velmi rádi, věříme, že odborníky jistě přilákala dlouholetá tradice a také pestrý program. Letos jsme se věnovali kromě jiného úrazům, cerebrovaskulárním i kardiovaskulárním stavům v urgentní medicíně či zajištění kritického dítě v podmínkách neodkladné péče. Dále například medicíně na horké půdě nebo takzvaným nenápadným katastrofám, pod jejichž pojmem si lze představit například řešení stavů, kdy nebylo jednoduché dopracovat se k diagnóze pacienta, a všechny nás takové případy obohatily. Dále byla na pořadu dne simulační medicína. A probírala se i právní problematika, která k naší práci také patří. Sály byly plné, a to nás samozřejmě potěšilo,“ popisuje průběh akce její hlavní organizátor Vladimír Husárek ze ZZS JmK.

Součástí konference bylo též setkání různých pracovních skupin, například lékařských i nelékařských náměstků, ale také operátorů, peerů, vzdělavatelů či tiskových mluvčích jednotlivých záchranek. V rámci těchto setkání dochází k předávání zkušeností a konzultuje se celá řada témat. Za zmínku stojí i první ročník soutěže studentských prací oboru zdravotnické záchranářství, kdy za každou fakultu představoval práci jeden student před odbornou komisí. Nutno podotknout, že bakalářské práce a jejich prezentace dosahovaly vysoké odborné úrovně.

A stejně jako loni, také letos se uskutečnil Resusci Cup, v napínavém finále se utkali zdravotníci z Moravskoslezského a Pardubického kraje, zlato nakonec získali prvně zmínění. „Hodnotilo se několik kritérií, především postup týmu, technické provedení neodkladné resuscitace, ale i netechnické dovednosti,“ vysvětluje Vladimír Husárek. Vítězům blahopřejeme, ale obdiv si zaslouží všichni účastníci klání za snahu, bojovnost a nasazení.

Děkujeme všem, kteří na konferenci přijeli a také samozřejmě děkujeme pořádající agentuře Symma a všem sponzorům, bez nichž by se akce nemohla konat. A těšíme se na příští ročník, opět v příjemném prostředí malebného Mikulova.

ZZS JmK

22. Brněnské dny urgentní medicíny jsou minulostí
22. Brněnské dny urgentní medicíny jsou minulostí
22. Brněnské dny urgentní medicíny jsou minulostí
22. Brněnské dny urgentní medicíny jsou minulostí
22. Brněnské dny urgentní medicíny jsou minulostí
22. Brněnské dny urgentní medicíny jsou minulostí
22. Brněnské dny urgentní medicíny jsou minulostí