Aktuálně

PALIATIVNÍ PŘÍSTUP V PRAXI ZZS

24. 10. 2023

Jednou ze skupin pacientů, ke kterým ZZS běžně vyjíždí, jsou pacienti v pokročilé fázi nevyléčitelného onemocnění, kteří se blíží závěru života. Centrum paliativní péče realizuje od letošního roku tříletý projekt „Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby“, jehož cílem je vytvořit a nabídnout krajským ZZS systém metodické a praktické podpory při zavádění paliativních přístupů do praxe operačního střediska i výjezdových skupin. Tím se zásadně změní situace mnoha pacientů v závěru života a jejich rodin, které jsou při řešení nečekaných zvratů zdravotního stavu nemocného odkázány právě na pomoc záchranné služby. Souvisí s tím i zefektivnění péče o tyto pacienty v současném systému, snížení počtu opakovaných výjezdů ZZS a terminálních hospitalizací. Projekt, který finančně podpořila Nadace Komerční banky, je pokračováním pilotní fáze, která proběhla ve spolupráci se ZZS hl. m. Praha.

Síťování a spolupráce mezi krajskými ZZS

Důležitou součástí projektu je spolupráce mezi jednotlivými krajskými ZZS v podobě výměny informací a sdílení zkušeností a dobré praxe. Za tím účelem vznikla v rámci projektu pracovní skupina tzv. paliativních ambasadorů, tedy zástupců všech krajských ZZS, kteří mají o téma zájem a v rámci jejich ZZS se mu věnují. V mnoha krajích už nyní probíhají konkrétní aktivity a snahy například o rozvoj spolupráce mezi ZZS a poskytovateli specializované paliativní péče. A právě tyto zkušenosti mají ambasadoři prostor mezi sebou sdílet a vzájemně se inspirovat. Skupina má v tuto chvíli 20 členů, zastoupené jsou všechny krajské ZZS. V plánu jsou pravidelná měsíční online setkání, první dvě setkání již úspěšně proběhla.

Odborná rada

Vznikla také odborná rada projektu, ve které jsou zastoupeni jak individuální odborníci, tak zástupci organizací a institucí z oblasti zdravotnictví, paliativní péče, urgentní medicíny a zdravotnických záchranných služeb. Smyslem odborné rady je zejména poskytovat zpětnou vazbu a podněty k fungování projektu, přispívat k jeho udržitelnosti do budoucna, a vzájemně koordinovat aktivity a hledat možnosti spolupráce. Svého zástupce v odborné radě má i AZZS.

Organizace a instituce zastoupené v odborné radě projektu:

  • Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR
  • Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotní péče
  • Asociace krajů ČR, Odbor zdravotnictví
  • Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
  • Česká společnost intenzivní medicíny
  • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
  • Česká společnost paliativní medicíny
  • Fórum mobilních hospiců

Více informací o projektu Centra paliativní péče najdete zde: https://paliativnicentrum.cz/projekty/zzs