Aktuálně

Ceny AZZS ČR za rok 2023

28. 10. 2023

Ve středu 25.10.2023 se v Ostravě uskutečnil 10. jubilejní ročník vyhlášení cen AZZS ČR za rok 2023.

Uplynulých deset let si zaslouží malé ohlédnutí, a tak si připomeňme, že mezi držiteli tohoto ocenění je 51 lékařů, zástupců nastupující generace i nestorů stojících u počátků vzniku stanic záchranné služby na území naší země a zavádění systémů, které zlepšily dostupnost přednemocniční neodkladné péče pro naše občany.

Početné zastoupení ve skupině oceněných mají i „středňáci“ - zdravotnických záchranářů včetně řidičů je celkem 35, z toho 5 hlavních sester, 1 vrchní a 2 staniční.

Zapomenout nesmíme ani na ty, kteří rozdávají posádkám práci – operátoři ZOS mají každý rok v nominacích své zástupce a cenu nese celkem 17 z nich.

Postupující digitalizace klade nároky na provoz informačních a komunikačních technologií a díky šikovným ajťákům se nám daří držet krok s dobou. V nominacích se na ně nezapomíná a ocenění drží 7 IT techniků.

Mezi dalšími oceněnými jsou 4 ekonomové, 3 personalisté, 2 tiskoví mluvčí, 2 dopraváci, 3 krizáci, 2 asistentky, 7 vzdělavatelů, správce budov nebo peer interventka. Cena AZZS ČR také jednou překročila hranice naší země a ocenila spolupráci s kolegou z Rakouska.

Vedle nominací zdravotnických záchranných služeb prezident AZZS ČR ocenil práci redakce časopisu Urgentní medicína nebo činnost realizačního týmu mezinárodní metodické soutěže Rally Rejvíz.

Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky za deset let udělila celkem 138 ocenění, z toho 5 in memoriam.

Slavnostní udílení ceny AZZS ČR za rok 2023 se již tradičně uskutečnilo v rámci odborné konference Dostálovy dny urgentní medicíny v Ostravě. Cenu nominovaným osobnostem předali prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb MUDr. Marek Slabý a ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje MUDr. Roman Gřegoř.

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje nominovala na cenu AZZS ČR paní Bc. Elen Kubicovou, náměstkyni pro personalistiku ZZS Moravskoslezského kraje, za dlouholetý přínos záchrance a především jejím zaměstnancům.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje nominovala na cenu AZZS ČR paní Bc. Elišku Janečkovou, vedoucí sekretariátu ZZS a manažerku kvality ZZS Olomouckého kraje, za celoživotní přínos zdravotnické záchranné službě.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje nominovala na cenu AZZS ČR paní Alenu Zavadilovou in memoriam, asistentku ředitele ZZS Olomouckého kraje, za celoživotní přínos zdravotnické záchranné službě.

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje nominovala na cenu AZZS ČR paní Renátu Ningerovou, vedoucí operátorku ZOS ZZS Pardubického kraje, za realizaci reorganizace a optimalizaci činnosti zdravotnického operačního střediska ZZS Pardubického kraje.

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje nominovala na cenu AZZS ČR paní Hanu Kochovou, záchranářku a operátorku ZZS Jihomoravského kraje, za dlouholetou vynikající práci při zajištění přednemocniční neodkladné péče na území Jihomoravského kraje.

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje nominovala na cenu AZZS ČR paní PhDr. Nikolu Brizgalovou, DiS., MBA, vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS Karlovarského kraje, za inspirativní vedení VVS a trvalou snahu o efektivní a přívětivý způsob výcviku.

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje nominovala na cenu AZZS ČR pana MUDr. Milana Panáčka, vedoucího lékaře oblasti Vsetín, za celoživotní vynikající práci při poskytování přednemocniční neodkladné péče na území Zlínského kraje.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje nominovala na cenu AZZS ČR pana Pavla Šebestu, DiS. vedoucího záchranáře KZOS ZZS Ústeckého kraje, za významný přínos při transformaci a profesionální vedení KZOS Ústí nad Labem.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina nominovala na cenu AZZS ČR pana MUDr. Michala Pačisku, primáře oblasti Nové Město nad Metují, za významný přínos v oblasti vzdělávání v ZZS Kraje Vysočina.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje nominovala na cenu AZZS ČR, pana Mgr. Jaromíra Boka, DiS., vedoucího pracoviště krizové připravenosti, za rozvoj pracoviště krizové připravenosti ZZS Libereckého kraje.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje nominovala na cenu AZZS ČR, pana MUDr. Jiřího Chvojku, Ph.D., lékaře a člena týmu VVS ZZS Plzeňského kraje, za vysoce kvalifikovaný a lidský přístup k pacientům i ke kolegům.

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje nominovala na cenu AZZS ČR, pana Vladimíra Švábu, vedoucího operátora KZOS ZZS KHK, za dlouhodobé zásluhy na rozvoji operačního řízení ZZS Královéhradeckého kraje.

Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy nominovala na cenu AZZS ČR, pana Ing. Jakuba Plíhala, vedoucího ICT ZOS ZZS hl. města Prahy, za to, že jsou díky němu naše posádky a dispečink neustále ve spojení.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje nominovala na cenu AZZS ČR, pana MUDr. Rudolfa Heřmana, vedoucího lékaře oblastního střediska v Prachaticích, za dlouholetou vynikající práci při zajišťování a organizaci přednemocniční neodkladné péče na území Jihočeského kraje.

Prezident AZZS ČR a Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje nominovali na cenu AZZS ČR, pana MUDr. Čestmíra Kalíka, emeritního primáře ZZS SČK pro oblastního střediska v Příbrami za mimořádný celoživotní přínos pro rozvoj přednemocniční neodkladné péče a urgentní medicíny v České republice.

 

Prezentace nominovaných osobností zde.

Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023
Ceny AZZS ČR za rok 2023