Aktuálně

AZZS ČR a Česká asociace pracovišť linek důvěry podepsaly memorandum o spolupráci

13. 12. 2023

Pracoviště linek důvěry sdružená v ČAPLD poskytují distanční formu krizové intervence. Jsou schopna zajistit identifikaci a podchycení mnoha krizových situací a včasnou intervencí pomoci eliminovat jejich negativní dopady (na jedince i společnost). Dále mohou podpořit kontaktující osoby v nacházení zdrojů pomoci a podpory i efektivních a adaptivních způsobů následných řešení.

Pracoviště linek důvěry mohou v níže uvedených situacích vhodně doplnit integrovaný záchranný systém a spolupracovat s ním.   

Základní premisou přitom zůstává, že místo linek důvěry je tam, kde zdravotní stav klienta není vyhodnocen jako akutně život ohrožující a klient zároveň není nebezpečný sobě nebo svému okolí. A nad rámec zdravotnické intervence je zde indikována intervence sociální či psychologicky stabilizační nebo podpůrná.

ČAPLD sdružuje pracoviště poskytující distanční krizovou pomoc s regionální i celostátní působností a aktivně se zasazuje o zajištění dostupnosti kvalitní profesionální služby všem osobám v krizi.

AZZS ČR sdružuje poskytovatele zdravotnických a záchranných služeb na území celé ČR, jejichž odborní pracovníci se při výkonu své práce setkávají s osobami v krizi, pro které může být poskytnutí krizové intervence nad rámec zdravotních služeb zásadní preventivní intervencí ve směru zhoršení zdravotně-sociální situace.

Obě strany spolu již na různých úrovních a s různou mírou formalizace dlouhodobě spolupracují a mají zájem tuto spolupráci dále zkvalitňovat a případně rozšiřovat.

Uzavřené Memorandum zastřešuje tuto spolupráci v rámci celé ČR a vymezuje základních principy a pilíře.

https://www.capld.cz/novy-clen-spis/

Seznam linek důvěry v ČR